Längdåkning

Gräftåvallens spårsystem omfattar totalt 45 km preparerade längdspår. Blå markering, 3 km slinga. Jämtkraftspåret har elbelysning och startar vid änden av slalombacken eller vid spårcentralen vid Gräftåvallsvägen. Anslutning till spåret är 1 km. Spåret är öppet för skating och hundar. Belysningen är tänd på morgonen från kl 06.00 och på kvällen släcks den kl 22.00.

Blå markering, 3 km. Startar vid Storgräftåns fäbodvall och är speciellt lättåkt. Passar utmärkt för att introducera barn och nybörjare i spåret.

Röd markering, 5 km. startar vid vindskyddet öster om Gräftån

Gul markering, 10 km. startar från vindskyddet öster om Gräftån mot Storgräftån. Där går spåret mot Dörrsån för att sedan svänga tillbaka norrut till vindskyddet.

Grön markering, 16 km. Då åker man hela yttervarvet i vårt spårsystem.

Grönvit markering 8 km. Dörrsårundan utgår från Storgräftåns fäbodvall. En mycket populär runda där man får känna storskogens närhet och en fantastisk utsikt mot Oviksfjällen. Något kuperad terräng.

På Storgräftåns fäbodvall finns ett barnspår, ca 800 m, där föräldrar och barn kan träna tillsammans i skidleken.

Spårstatusen finns uppdaterad på hemsidan www.skidspar.se Gå vidare till Bergs kommun.

Spåren prepareras så snart snösituationen kräver åtgärd. Det är Gräftåvallens skidklubb som sköter längdspåren. Med hjälp av medlemsavgifter, sponsring av turistnäring i Gräftåvallen/Bydalsfjällen och med många timmars idéellt arbete av elsdjälar i skidklubben har vi otroligt fina spår.
 Stöd klubben genom att lösa ett medlemskap. Endast 100 kr per år för enskild medlem eller 200 kr för hela familjen. Medlemskap löser ni enkelt på Fjällgården. Alternativt lämna gärna en frivillig spåravgift till klubben. Alla bidrag går till klubbens arbete för att höja kvalitén i längdspåren. En frivillig spåravgift eller sponsring till klubbens nya pistmaskin Swischar ni enkelt och snabbt på nr 123 269 9825